Anunț de oferte: Granturi pentru Oportunități Noi

Centrul pentru Jurnalism Independent - Internews - USAID

Prezentarea generală a programului

1. Scopul și descrierea proiectului

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), în parteneriat cu Internews în Republica Moldova, anunță un concurs de granturi în cadrul programului „Mass-media în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M). În acest program, activitățile Internews sunt finanțate printr-un grant din partea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). MEDIA-M este un program de cinci ani (mai 2017 – mai 2022), menit să susțină mass-media din Republica Moldova printr-o diversitate de mijloace, printre care evaluare, consultanță și susținere financiară, pentru îmbunătățirea viabilității și pentru o nouă dimensiune a mass-mediei locale în dezvoltarea democratică a țării. Granturile pentru Oportunități Noi vor fi acordate în primul an al programului.

2. Domeniul de aplicare a activităților

Granturile pentru Oportunități Noi sunt în special destinate pentru a promova dezvoltarea sau extinderea platformelor mass-media noi și a instrumentelor inovatoare, care oferă o alternativă informațională publicului, în special în mediul rural, în rândurile tineretului și grupurilor marginalizate. Aceste granturi vor contribui la consolidarea viabilității instituțiilor/inițiativelor beneficiare prin investirea în capacitățile lor tehnologice sau în eforturile lor de implicare a audienței, de exemplu. În special, ele pot ajuta beneficiarii să ajungă la publicul-țintă (sau la un public nou) prin modalități inedite, cum ar fi aplicații mobile, platforme media comunitare, feed-uri tematice din mediile de socializare și alte canale. Inițiativele eligibile pentru susținere financiară includ, dar nu se limitează la:

 • lansarea de ediții web și aplicații mobile,
 • crearea unor feed-uri de rezonanță în mediile de socializare, inclusiv prin conținut multimedia,
 • producerea de știri pentru platforme multiple,
 • integrarea formatelor de relatare inovatoare,
 • reflectarea chestiunilor politice, economice și sociale care promovează responsabilitatea și participarea civică în modalități interactive și antrenante,
 • alte idei inovatoare viabile.

3. Informații despre granturi

3.1. Suma granturilor

Se estimează că suma care urmează a fi acordată fiecărui solicitant în cadrul Granturilor pentru Oportunități Noi va constitui între 5000 și 15000 de dolari americani, iar suma finală a fiecărui grant acordat va fi discutată individual cu solicitanții în baza necesităților proiectului și a valorii inovației. Numărul de beneficiari ai granturilor se va determina în baza calității ofertelor și a bugetului disponibil.

3.2. Contribuție la cost

Toți destinatarii granturilor trebuie să asigure o contribuție de zece procente din cost. Contribuția poate include costurile în cadrul proiectului, suportate de solicitant din fondurile proprii, sau costurile proiectului acoperite prin numerar, servicii sau bunuri, pe care solicitantul le-a primit drept contribuție sau donație din alte surse.

3.3. Durata și calendarul proiectului

Proiectele urmează a fi implementate până la 31 martie 2018, și sumele primite de către destinatari trebuie să fie consumate în acest interval de timp. Rezultatele, produsele și serviciile așteptate trebuie să fie disponibile la finalizarea proiectului. Solicitanții care desfășoară proiecte la scară largă pot aplica la finanțarea unei părți din proiectele lor, cu condiția ca aceasta să presupună anumite rezultate finite. În acest caz, solicitanții vor lua în considerare această cerință în dosarul pe care îl vor depune și vor face ajustări corespunzătoare la calendarele lor și la rezultatele așteptate, pentru a produce rezultate corespunzătoare la etapa respectivă a proiectelor lor.

4. Criterii de eligibilitate

Programul de granturi este deschis tuturor instituțiilor media, ONG-urilor, bloggerilor/vloggerilor, activiștilor, persoanelor fizice și altor entități din Republica Moldova, care îndeplinesc următoarele criterii:

 • Să respecte standarde etice și profesionale, să aibă o reputație bună și o politică editorială independentă (dacă este cazul);
 • Să aibă exemple demonstrabile de cooperare reușită cu organizații non-guvernamentale și/sau activiștii societății civile (dacă sunt disponibile asemenea acte confirmative);
 • Să poată face față tuturor cerințelor și termenelor de raportare;
 • Sunt eligibile atât echipele și persoanele vorbitoare de limbă română, cât și cele vorbitoare de limbă rusă.

5. Criterii de selecție:

Dosarele vor fi evaluate de un comitet comun CJI-Internews în baza unui șir de criterii. Fiecare dosar va fi apreciat cu o notă, scorul maxim posibil fiind de 100 de puncte, în care oferta tehnică va constitui 80% din scorul final și oferta financiară va constitui 20% din scorul final.

Criteriile de evaluare a ofertei tehnice:

 • Îmbinarea creativă a actorilor/utilizarea noilor tehnologii;
 • Plan de implementare scris într-un mod logic și convingător;
 • Ofertă practică și cu termene bine stabilite pentru fiecare parte;
 • Public-țintă potrivit, planuri de promovare și viabilitate;
 • Prioritate se va acorda solicitanților care reprezintă diferite regiuni ale țării, grupuri de minorități etnice/lingvistice și capitala, care corespund criteriilor profesionale stricte și au potențialul de a servi în calitate de surse de informare importante pentru populația din mediul rural, pentru vorbitorii de limbă rusă și pentru tineret.

Criteriile de evaluare a ofertei financiare:

 • Alocarea bugetară rezonabilă și clară, cu utilizarea optimă a resurselor disponibile;
 • Se așteaptă că solicitanții vor oferi o contribuție de zece procente din cost – atât instituțiile media, cât și proiectele individuale – și vor demonstra modalitatea prin care își vor dedica resursele spre folosul propriilor redacții de știri convergente, proiecte și platforme inovatoare care să le susțină inițiativele.

6. Cerințe pentru depunerea dosarelor:

Dosarele trebuie să includă următoarele informații:

 • O prezentare generală a solicitantului, utilizând formularul standard pentru propunere de proiect;
 • CV-urile membrilor echipei sau persoanelor fizice;
 • Bugetul planificat pentru implementarea inițiativei, inclusiv costurile salariale, utilizând formularul standard pentru bugetul.

7. Condițiile de aplicare:

Dosarele urmează a fi expediate prin poșta electronică pe numele Olga Lanovaia, Coordonator de programe al CJI, [email protected], și copiile pe numele Cristina Mogildea, [email protected]. Recepționarea dosarelor se va confirma în decurs de două zile de lucru. Solicitanții propunerile cărora vor fi acceptate vor fi anunțați în termen de 14 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea dosarelor. Formularele standard pentru buget și propunere de proiect sunt disponibile în link-urile de mai sus sau pot fi obținute prin poșta electronică la cerere.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 11 Septembrie 2017. Persoana de contact: Olga Lanovaia, coordonatoare de programe. Telefon: 022 213 652.