CONCURS PENTRU ASISTENȚĂ ÎN DOMENIUL MASS MEDIA

Data limită: 22 august, 2017
Cine poate participa: Organizații media din Republica Moldova

Descrierea proiectului
Proiectul “Mass media în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (Media-M) este finanțat de USAID și implementat de Internews. Prin intermediul programului, Internews va sprijini presa independentă și va contribui la dezvoltarea surselor de informare în masă obiective, și profesionale în Republica Moldova, astfel ca acestea să-și îmbunătățească și diversifice conținutul, formatele de știri, să-și consolideze viabilitatea financiară și să implice mai activ publicul, în special prin intermediul platformelor digitale.

Șase instituții media urmează să fie selectate initial pentru un program de asistență de un an, ce include oportunitatea de finanțare diferențiată. În baza progreselor și rezultatelor înregistrate, evaluate de echipa Internews și experți, precum și a monitorizării permanente, va fi decisă posibilitatea de prelungire multi-anuală a asistenței respective. Fiecare organizație media selectată va beneficia de consultanță individuală de lungă durată, oferită de experți pe domenii cheie, ce necesită a fi îmbunătățite. Valoarea asistenței va fi stabilită individual pentru fiecare entitate media și justificată în baza evaluărilor. De asemenea, instituțiile media selectate urmează să se implice activ și să participe la cursurile de instruire organizate de MEDIA-M, să ofere timp și spațiu consultanților în politici editoriale și management, să elaboreze și să difuzeze conținut de interes public, inclusiv subiecte ce țin de educația mediatică.

 În cadrul acestui proiect, urmează să fie sprijinite producerea și distribuirea conținutului de știri pe diverse platforme (inclusiv actualizarea tehnică necesară pentru a face acest lucru), introducerea noilor formate de relatare a subiectelor și abordarea problemelor politice, economice și sociale, care promovează responsabilitatea și participarea civică.

Prioritate se va acorda instituțiilor media regionale și celor de la Chișinău care au/doresc să stabilească legături mai strânse cu publicul regional, în special cu vorbitorii de limbi minoritare. Cel puțin unul dintre partenerii proiectului se va concentra, în primul rând, pe dezvoltarea jurnalismului de investigație și jumătate dintre instituțiile media asistate vor avea conținut în limbi minoritare.

Criteriile de eligibilitate
Pentru a fi eligibilă, instituția media trebuie să corespundă următoarelor criterii:

 1. Să fie înregistrată oficial în Republica Moldova;
 2. Să aibă o politică editorială independentă (reieșind din rapoartele externe de evaluare, în cazul în care există);
 3. Să demonstreze angajament față de jurnalismul etic și profesional (reieșind din rapoartele de monitorizare a mass media);
 4. Sunt eligibile instituțiile media de limbă română și rusă, indiferent de genul de activitate (TV, radio, ziar, și/sau Internet).

Criteriile de evaluare
Dosarele vor fi analizate și evaluate de o comisie tehnică (compusă din experți media și reprezentanți ai donatorilor) în baza unor criterii de selectare, printre care:

 1. Politică editorială independentă;
 2. Angajament demonstrat față de jurnalismul etic;
 3. Disponibilitate de a extinde geografic aria de acoperire și rețeaua de activitate (de exemplu prin filiale, personal de la distanță, etc.);
 4. Motivația de a îmbunătăți capacitatea de muncă, cu sprijinul experților în jurnalismul multimedia și managementul afacerilor;
 5. Angajament dovedit față de jurnalismul civic;
 6. Inițiative existente sau dorință de a încuraja implicarea comunității și de a folosi feedbackul publicului pentru a îmbunătăți conținutul;
 7. Deschidere pentru dezvoltarea capacităților manageriale (exemple de adoptare a unor strategii manageriale ce au îmbunătățit activitatea organizației, inițiative de auto-învățare, eforturi de restructurare sau alte acțiuni similare);
 8. Originalitate și deschidere spre experimentare;
 9. Abilitatea de a aloca timp și resurse fizice pentru experții de consultanță pe termen lung;
 10. Incluziune socială (angajarea persoanelor cu nevoi speciale, reprezentanților minorităților naționale, etc).  

Solicitanții trebuie să se asigure că vor aborda aceste criterii în dosarele lor.

Cerințe pentru participare
Dosarul pentru solicitarea asistenței trebuie să includă următoarele:

 1. Scrisoare de motivare care argumentează cererea de asistență;
 2. Actele de înregistrare ale organizației media, eliberate de autoritățile Republicii Moldova;
 3. Declarația privind capacitatea instituției, inclusiv resursele tehnice și umane ce urmează a fi alocate pentru acest proiect;
 4. Planul strategic/organizațional al instituției media (dacă este există). În caz contrar, o declarație privind scopurile organizației media pentru următorii cinci ani.

Procedura de depunere a dosarelor
Organizațiile media, ce corespund criteriilor menționate, sunt încurajate să expedieze cererile la următoarea adresă de e-mail: [email protected] cu mențiunea “MEDIA-M KEY PARTNER SUPPORT”, până pe data de 22 august 2017, ora 18:00.