Serbia Digital Threat Landscape: Civil Society & Media

This report was prepared by Internews’ Internet Freedom & Resilience team under a stream of work which strengthens civil society organizations, journalists, and other human rights defenders ability to detect, analyze, and build resilience to digital attacks through localized expertise in threat analysis and incident response.

It is intended to provide an overview of the digital threats faced by civil society and media organizations in Serbia and provide guidance for digital safety experts supporting this community.

This report was written in close collaboration with the SHARE Foundation, a Serbia-based non-profit organization established in 2012 to advance human rights and freedoms online and promote positive values of an open and decentralized internet, as well as free access to information, knowledge, and technology. SHARE Foundation’s primary areas of activities are freedom of expression online, data privacy, digital security, and open access to knowledge.  


Ovaj izveštaj je pripremio Internewsov tim za slobodu i otpornost na internetu, u okviru tekućeg rada na jačanju sposobnosti organizacija civilnog društva, novinara i drugih branitelja ljudskih prava da otkriju, analiziraju i izgrade otpornost na digitalne napade putem lokalizovane ekspertize za analizu pretnji i reagovanje na incidente.

Izveštaj nudi pregled pretnji s kojima se civilno društvo i medijske organizacije suočavaju u Srbiji, kao i smernice za stručnjake za digitalnu bezbednost koji pružaju podršku zajednici.

Izveštaj je napisan u bliskoj saradnji sa SHARE Fondacijom, neprofitnom organizacijom sa sedištem u Srbiji, osnovanom 2012. godine radi unapređenja ljudskih prava i sloboda u onlajn sferi, promocije pozitivnih vrednosti otvorenog i decentralizovanog interneta, kao i slobodnog pristupa informacijama, znanju i tehnologiji. Primarne oblasti aktivnosti SHARE Fondacije su sloboda izražavanja na internetu, privatnost podataka, digitalna bezbednost i otvoren pristup znanju.