Ukraine Digital Threat Landscape: Civil Society & Media

This report was prepared by Internews’ Internet Freedom & Resilience team under a stream of work which strengthens civil society organizations, journalists, and other human rights defenders ability to detect, analyze, and build resilience to digital attacks through localized expertise in threat analysis and incident response.

It is intended to provide an overview of the digital threats faced by civil society and media organizations in Ukraine and provide guidance for digital safety experts supporting this community.

This report was written in close collaboration with Digital Security Lab Ukraine, an organization working to help Ukrainian journalists, human rights defenders, and public activists solve problems in digital security, as well as promote the realization of human rights on the Internet by influencing government policy in the field of digital rights.


Цей звіт підготувала команда Свободи та стійкості в Інтернеті організації Internews у рамках діяльності з підтримки здатності громадських організацій, журналістів та інших правозахисників визначати, аналізувати та розвивати стійкість до цифрових атак за допомогою локалізованої експертизи в аналізі загроз і реагуванні на інциденти.

Він має на меті зробити огляд цифрових загроз, з якими стикаються громадські та медіаорганізації в Україні та надати поради для фахівців і фахівчинь з цифрової безпеки, які підтримують цю спільноту.

Цей звіт було створено в тісній співпраці з Лабораторією цифрової безпеки, українською організацією, яка допомагає українським журналістам / журналісткам, правозахисникам / правозахисницям і громадським активістам і активісткам розв’язувати проблеми з цифровою безпекою, а також підтримує реалізацію прав людини в інтернеті шляхом впливу на політику уряду у сфері цифрових прав.