Poziv k prijavam – Projekt EPIC – Slovenija – Prvi krog

Internews vabi k prijavam na prvi krog razpisa za nepovratna sredstva v okviru projekta Širjenje produkcije neodvisnih vsebin v Sloveniji (EPIC).

Vaše zgodbe

Internews želi podpreti medijske projekte in/ali serije zgodb, ki so inovativni in uporabljajo konstruktivne pristope k zgodbam ter (avdio)vizualna orodja za pripovedovanje zgodb, ki bodo dosegla številne skupine občinstva in omogočila dostop do vsebine ljudem z različnimi informacijskimi potrebami.

Medijski projekt oz. serija zgodb bi morala pokrivati teme v javnem interesu v Sloveniji, kar vključuje, a ni omejeno na:

  • posledice poplav v Sloveniji leta 2023,
  • podnebne spremembe,
  • zeleni prehod,
  • človekove pravice,
  • zdravstvo, življenjski standard in socialna blaginja,
  • mladinske zadeve,
  • znanost in tehnologija,
  • gospodarstvo.

Večpredstavnostna vsebina lahko med drugim vključuje fotografijo, videografijo, animacijo, video s podnapisi, različne infografike (od samostojnih grafikonov in zemljevidov do inovativnih vizualizacij podatkov), grafike, risbe, zvočne segmente, interaktivnost ali celo igrifikacijo.

Kaj ponujamo?

Podporo v višini do 20.000 USD za stroške, nastale pri ustvarjanju vsebin. S temi sredstvi krijemo produkcijske stroške, plače, opremo in druge razumne stroške. Na voljo so dodatna sredstva v višini do 2.000 USD za trženje vsebin ter strokovna in druga podpora.

Program EPIC podpira tudi regionalno čezmejno mreženje in deljenje vsebin ter organizira spletne dogodke in dogodke v živo. Temu razpisu bo sledil še en razpis za nepovratna sredstva za čezmejne zgodbe.

Kdo so upravičenci?

Neodvisne lokalne ali regionalne medijske organizacije, ali neodvisne nacionalne medijske organizacije, če imajo stalne lokalne dopisnike, ki redno objavljajo vsebine v slovenskem jeziku, namenjene lokalnemu in regionalnemu občinstvu ter so na slovenskem trgu dejavne najmanj eno leto.

Prijavitelj se javno opredeljuje kot neodvisna organizacija, ki izvaja neodvisno uredniško politiko in je dokazano zavezana poklicnim novinarskim standardom in etiki, je dokazala, da ustvarja jasne, nepristranske in pluralne vsebine o vprašanjih v javnem interesu.

Javni mediji niso upravičeni prijavitelji v sklopu tega razpisa.

Kako se prijaviti?

Prosimo, izpolnite 1) prijavni obrazec in priložite 2) predlagani finančni načrt.

Upoštevali bomo samo popolne prijave, oddane v roku in v skladu s Pozivom k prijavam. Rok za oddajo prijav je 18. marec 2024 ob 23.59 po srednjeevropskem času (CET).

Prijave bo ocenila strokovna komisija, sestavljena iz neodvisnih medijskih strokovnjakov in Internewsovega osebja.

Izbrani prijavitelji bodo o izbiri obveščeni v petnajstih (15) delovnih dneh po roku za oddajo prijav. Po podpisu sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev bodo imeli uspešni prosilci na voljo do osem mesecev, predvidoma med 1. majem 2024 in 31. decembrom 2024, za produkcijo, objavo in promocijo svojih medijskih projektov/serij.

Prosimo, pozorno preberite daljšo različico Poziva k prijavam, v kateri najdete podrobnosti o razpisu in navodila za pripravo prijave.


Internews je neprofitna, nestrankarska mednarodna organizacija z več kot 40-letnimi izkušnjami na področju razvoja medijev. Podpira neodvisno novinarstvo v več kot 100 državah po vsem svetu, lokalnim medijem pomaga pri reševanju novinarskih vprašanj in doseganju finančne samovzdržnosti.