Pályázati felhívás – EPIC Project

Az Internews pályázatot hirdet az Expanding Production of Independent Content (Független tartalomkészítés bővítése) projektje keretében.  A támogatásokra konkrét médiaprojektek vagy cikksorozatok ötleteivel pályázhatnak a Magyarországon legalább egy éve digitális tartalommal megjelenő sajtótermékek, független újságírók és tartalomkészítők. Az EPIC projekt olyan minőségi, hiteles, figyelemkeltő és innovatív tényalapú multimédia tartalmak készítését és terjesztését kívánja elősegíteni, melyek a magyarországi közösségek számára fontos témákat dolgoznak fel különböző platformokon.  

Mit keresünk? 

Olyan projekteket szeretnénk támogatni melyek egyaránt innovatívak a témák megközelítésében és nézőpontjukban, valamint az (audio)vizuális történetmesélő eszközök használatában, és ezáltal széles közönséghez képesek eljutni, illetve a tartalmakat sok különféle információs szükséglettel rendelkező ember számára teszik könnyen hozzáférhetővé. A projektek közérdeklődésre számot tartó témákat és az azokat tükröző emberi történeteket dolgozzanak fel, és legyenek képesek a dezinformációk ellensúlyozására. 

A multimédiás tartalom többek között lehet fotográfia, videó, animáció, feliratozott videó, különféle infografikák (az önálló grafikonoktól kezdve a térképeken át az újító adatvizualizációkig), grafikák, rajzok, hangrészletek, interaktivitás vagy akár játék is. Olyan jelentkezőket is várunk, akiknek kevesebb tapasztalata van az ilyen tartalmak terén, őket is szakértő tanácsadással és mentorálással támogatjuk. 

A formátumokról és tematikáról további információt talál a pályázati fehívásban

Mit nyújtunk? 

Vissza nem téritendő pénzügyi támogatást tartalmak elkészítéséhez. Ezen túl az Internews szakértő tanácsadást és/vagy tréninget is biztosít, segítséget nyújtva a tartalomkészítéshez, terjesztéshez és népszerűsítéshez szükséges kapacitások megerősítésében vagy létrehozásában. Az EPIC projekt egy adatbázissal, online és személyes eseményekkel is támogatni fogja a tartalomkészítőket a regionális, határokon átívelő kapcsolatépítésben és tartalommegosztásban. 

A tartalomkészítésre elnyerhető pénzügyi támogatás mértéke legfeljebb 10 000 USD pályázatonként. A támogatás produkciós költségekre, fizetésekre, felszerelésekre és más indokolható költségekre fordítható. A projekt elérésének és hatásának növelésére további forrás áll majd rendelkezésre. 

A támogatásról a pályázati felhívásban talál bővebb információt.  

Ki pályázhat? 

Olyan sajtótermékek, szabadúszó újságírók és tartalomkészítők, akik legalább egy éve publikálnak olyan magyar nyelvű tartalmakat, melyek országos, helyi vagy régiós közönségnek szólnak Magyarországon. A jelentkezők önmagukat függetlenként határozzák meg, független szerkesztőségi irányelveket követnek, bizonyítottan elkötelezettek a professzionális újságírás alapelvei és etikája iránt, valamint eddigi működésük során közérthető, elfogulatlan és sokszínű tartalmakat állítottak elő közérdeklődésre számot tartó témákban. A szervezetek legyenek Magyarországon hivatalosan bejegyezve, és közvetlen vagy közvetett tulajdonosai és vezetői között nincsenek: közhatalmi szervek, állami szereplők vagy önkormányzatok, politikai pártok, illetve közhivatali tisztséget vagy politikai szervezetben tisztséget betöltő magánszemélyek, vagy ezek közeli családtagjai. 

A jelentkezési feltételekről a pályázati felhívásból tájékozódhat. 

Hogyan lehet jelentkezni? 

Ha megfelel a jelentkezési feltételeknek, és megtervezte a projektjét / cikksorozatát, kérjük  

Csak a határidőre hiánytalanul leadott, a részletes pályázati kiírásnak megfelelő pályázatokat (pályázónként egyet) bírálunk el. A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. július 2. 23:59, közép-európai idő szerint. 

Az Internews a pályázatok benyújtását követő két (2) munkanapon belül visszaigazolja a dokumentumok beérkezését. 

A jelentkezéseseket egy Internews-munkatársakból és független médiaszakértőkből álló szakértői bizottság értékeli. Az értékelés a projektjavaslatot (a médiaprojektre / cikksorozatra tett javaslat minősége és a pályázó előfeltételeknek való megfelelősége és képességei) és a költségvetési tervet (megvalósíthatóság) veszi figyelembe. 

A sikeres jelentkezőket a beérkezési határidő lejártát követő tizenöt (15) munkanapon belül értesítjük kiválasztásukról. A pályázati szerződések aláírását követően kezdődik a hat (6) hónapos megvalósítási időszak. Az Internews nem értesíti a sikertelen pályázókat és nem ad részletes indoklást.  

A kiválasztási folyamatról a pályázati felhívásban olvashat bővebben. 


Az Internews pártpolitikától független nemzetközi nonprofit szervezet több mint 40 éves médiafejlesztési tapasztalattal. Világszerte több mint 100 országban támogatja a független újságírást, segítve a helyi médiát újságírószakmai kérdésekben, és a pénzügyi fenntarthatóság elérésében.